CENÍK

Individuální — 1 lekce (2 výukové hodiny) 1 osoba = 400,- Kč
2 osoby = 600,- Kč
Skupinová — 1 lekce (2,5 výukových hodin) 350,- Kč/osobu
SNB Kemp 2007 předpokládaná cena 5490,-

Ceník je platný od 1. 10. 2005.


Zdroj: t-board.barnexsport.cz.